Pranešimas apie biometano jėgainės statybos ir eksploatavimo (Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Šilagalio k., Panevėžio aplinkl. 22A) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos viešinimą

Galioja iki

2022-11-06

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Engerta“, Europos pr. 122, LT-46351
Kaunas, tel.: +370 677 670 65, el. p.: [email protected];
Ataskaitos rengėjas: UAB „Aplinkos vadyba“, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, tel.: 8 5
2045139, 8 607 80060, el. p.: [email protected];
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta: biometano jėgainės statyba ir
eksploatavimas (Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Šilagalio k., Panevėžio aplinkl. 22A);
Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: UAB „Engerta“ planuoja biometano jėgainės statybą ir
eksploatavimą, naudojant nepavojingąsias biologiškai skaidžias atliekas ir karvių fermų
žaliavas;
Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2022 m. spalio 3 d. iki 2022 m. spalio 17 d., Panevėžio
seniūnijoje, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžio m., darbo dienomis pirmadienį-ketvirtadienį
nuo 8:00 iki 17:00 val., penktadienį nuo 8:00 iki 15:45 val. (pietų pertrauka nuo 12:00 iki
12:45 val.) ir ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Manufaktūrų g. 20-212,
Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Tel. Nr. pasiteiravimui 8 5 2045139.
Taip pat Ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje:
http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos;

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks: Šilagalio kultūros centro
salėje, Bokšto g. 5, Šilagalio k., Panevėžio sen., Panevėžio r., 2022 m. spalio 17 d., 17:00 val.;
Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo,
galima teikti raštu: poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjui - UAB
„Aplinkos vadyba“, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, el. p.: [email protected];
Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio
departamentas, Panevėžio, tel. 8 45 461081, el. p.: [email protected]