Pranešimas apie 2023-01-26 NVSC prie SAM Panevėžio departamente gautą nagrinėti Kirdonių ŽŪB planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2023-02-08

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

Biržų rajono Kirdonių ŽŪB, įmonės kodas 154780537

Aplinkkelio g. 2, Kirdonių k., Biržų r

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, įmonės kodas 30008569

Smolensko g. 3, Vilnius

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2023-01-26

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

 

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro  2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

 

Pienininkystės  komplekso plėtra,

Plento g. 32, Plento g. 44, Plento g. 36A, Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

 

Pagrindinė žemės ūkio bendrovės gaminama produkcija – pienas.  Po planuojamos ūkinės veiklos plėtros pienininkystės komplekse bus laikoma 700 vnt. melžiamų karvių, 100 vnt. užtrūkusių ir besiveršiuojančių karvių, 860 vnt. prieauglio. Bendras sąlyginių galvijų vienetų skaičius sudarys 1177 SG.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

 ar jos santrauka

 

 

http://www.dge-group.lt/wp-content/uploads/2019/10/Kirdonys-karviu-ferma-PVSV-versija-2-tinklapiui.pdf