Pranešimas apie 2023-01-20 NVSC prie SAM Kauno departamente gautą nagrinėti UAB „Natureka“ PVSV ataskaitą

Galioja iki

2023-02-20

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Natureka“, į. k.: 304061377

Šermukšnių g. 11, Noreikiškių k., Kauno r.

Tel.: +370 699 25273

El. paštas: [email protected]

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija , įm. k.: 195551983

Žolyno g. 36, Vilnius

Tel.: +370 606 79224

El. paštas: [email protected]

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2023-01-20

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

UAB „Natureka“ veikla – pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimas, laikymas ir paruošimas naudojimui (Aido g.1, Pagirių k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav.).

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimas, laikymas ir paruošimas naudojimui.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

https://nvspl.lt/pvsv-ataskaitos/uab-natureka-planuojamos-ukines-veiklos-pavojingu-ir-nepavojingu-atlieku-surinkimo-laikymo-ir-paruosimo-naudoti-veiklai-aido-g-1