Pranešimas apie 2023-01-19 NVSC prie SAM Alytaus departamente gautą nagrinėti UAB „Graanul Invest“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Galioja iki

2023-02-20

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Graanul Invest“

Kodas 126243238

Artojų g. 3C, LT-62175 Alytus

Tel. 8 698 46 425

El. p. [email protected]

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas

Kodas 303211151

Vilhelmo Berbomo g. 10-201, LT- 92221 Klaipėda

Tel. 8 602 45 523

El. p. [email protected]

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2023-01-19

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamentas.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Medienos granulių gamyklos modernizavimas ir eksploatavimas, adresu: Artojų g. 3C, Alytuje

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Planuojama ūkinė veikla - medienos granulių gamyklos Artojų g. 3C, Alytuje modernizavimas ir eksploatavimas. Įgyvendinus PŪV sprendinius gamyklos veiklos pobūdis - medienos granulių gamyba - nepakis. Esamos veiklos pajėgumas: 100 000 t medienos granulių per metus, planuojamas veiklos pajėgumas: 250 000 t medienos granulių per metus.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.corpi.lt