Pranešimas apie 2023-01-18 NVSC prie SAM Vilniaus departamente gautą nagrinėti UAB „Horeca sprendimai“ planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2023-02-15

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Horeca sprendimai“;

įm. k. 300548925

Sandėlių g. 44, Vilnius;

tel. +37067767065

el. p. info@horecasprendimai.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Aplinkos vadyba“;

įm. k. 300513582;

Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius;

tel. 8 5 204 51 39;

el. p. [email protected]

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2023-01-18

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo
dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priima NVSC Vilniaus departamentas, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ nustatyta tvarka.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Maisto atliekų tvarkymo veiklos plėtra, Sandėlių g. 34, Vilniuje.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

UAB „Horeca sprendimai“ planuoja maisto atliekų tvarkymo veiklos plėtrą, vykdant atliekų surinkimą, rūšiavimą, išpakavimą, smulkinimą, perpylimą ir laikymą metalinių konstrukcijų sandėliavimo pastatuose.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

https://www.aplinkosvadyba.lt/index.php/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos/323-informacija-apie-parengta-maisto-atlieku-tvarkymo-veiklos-pletros-vilniaus-m-paneriu-sen-sandeliu-g-34-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-ataskaita