Pranešimas apie 2022-08-02 NVSC prie SAM Utenos departamente gautą nagrinėti UAB ,,Amenus'' planuojamos veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2022-09-03

 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Amenus“ (įm. kodas 305432383),

Adresas: Ąžuolyno g. 10, Vilnius

Telefonas: +370 604 22999

 El. p.: [email protected]

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Aplinkos vadyba“, įmonės kodas 300513582,

Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius,

Tel.: (8 5) 204 51 39, +370 613 22747,

el.p.: [email protected]

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2022-08-02

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro  2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Krematoriumo statyba ir eksploatacija,

Pramonės g. 27A, Utena, Utenos r. sav..

 Kodas pagal EVRK 2 red. 96.03

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

 

UAB Amenus planuoja statyti paslaugų paskirties pastatą (krematoriumą) ir teikti palaikų kremavimo paslaugą. Planuojami kremavimo pajėgumai 3120 kremavimų per metus.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

Ataskaitos santrauka paskelbta UAB „Aplinkos vadyba“ internetinėje svetainėje adresu : www.aplinkosvadyba.lt/index.php/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos