Pranešimas apie 2022-07-29 NVSC prie SAM Vilniaus departamente gautą nagrinėti UAB „Supportive Electronic Service“ planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2022-08-12

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Supportive Electronic Service“

įm. k. 304851567

Galinės g. 1, Galinė, Vilniaus r

tel. +370 60599033

el. p. [email protected]

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

„UAB „Aplinkos vadyba“

įm. k. 300513582

Manufaktūrų g. 20 - 212, Vilnius

tel. 852045139

el. p. [email protected]

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2022-07-29

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo
dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priima NVSC Vilniaus departamentas, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ nustatyta tvarka.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Nebenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos ir jos komponentų paruošimo pakartotiniam naudojimui veikla,  Galinės g. 8, Galinės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Iš atliekų surinkėjų bus priimama nebenaudojama EEĮ ir atskiri jos komponentai, paruošiami ir grąžinami atgal į rinką pakartotiniam naudojimui.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.aplinkosvadyba.lt/index.php/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos