Pranešimas apie 2022-07-25 NVSC prie SAM Kauno departamente gautą pakartotinai nagrinėti UAB „Autokausta planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2022-08-08

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Autokausta“,

Įm. k. 135007799

Marvelės g. 199B, Kaunas

Tel. 8 37 397555

El. p. [email protected]

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „DGE Baltic Soil and Environment“,

Įm. k.: 300085690

Smolensko g. 3, Vilnius

Tel.:  8 5 2644304

El. paštas: [email protected]

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2022-07-25 (gauta pakartotinai)

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Nepavojingų statybinių ir griovimo atliekų tvarkymas, Marvelės g. 122, Kaunas

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Įrengtoje nepavojingų statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo aikštelėje numatoma sutvarkyti iki 20000 t/metus šių atliekų ir pagaminti 19565 t skaldos ir išvalyto dirvožemio, tinkamo naudojimui.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.dge-group.lt/pranesimas-apie-parengta-uab-autokausta-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-pvsv-ataskaita/