Pranešimas apie 2022-07-20 NVSC prie SAM Kauno departamente gautą nagrinėti Pauliukų ŽŪB planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2022-08-18

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

Pauliukų ŽŪB, į. k.: 256605060

Juškonių k., Žeimių sen., Jonavos r. sav.

Tel.: 8 686 53396

El. paštas: [email protected]

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Infraplanas“, įm. k.: 160421745

Inovacijų g. 3, Biruliškės, Kauno r. sav.

Tel.: 8 629 31014

El. paštas: [email protected]

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2022-07-20

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Pauliukų ŽŪB pieninių galvijų komplekso (Normainėlių k., Žeimių sen., Jonavos r. sav.) statyba ir eksploatacija

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Pieninių galvijų auginimas.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

https://infraplanas.lt/informacija-apie-pauliuku-zub-pieniniu-galviju-komplekso-normaineliu-k-zeimiu-sen-jonavos-r-sav-statybos-ir-eksploatacijos-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-pvsv-ataskaita-ir-viesa-sus/