Pranešimas apie 2022-07-15 NVSC Panevėžio departamente gautą nagrinėti PVSV ataskaitą

Galioja iki

2022-08-19

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „JK ranga“, įmonės kodas 302505335. Svajonių g. 21, Dembava, Panevėžio r., el. p. [email protected]

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Infraplanas“, įmonės kodas 160421745.

Inovacijų g. 3, Biruliškių k., Kauno r.

El. p.: [email protected]

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2022-07-15

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

 

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro  2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

 

Planuojamas statyti ir eksploatuoti krematoriumas, adresu Ramygalos g. 266, Šilagalio k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

 

Planuojamame statyti ir eksploatuoti krematoriume bus teikiamos palaikų šarvojimo ir kremavimo paslaugos.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

 ar jos santrauka

 

 

https://infraplanas.lt/informacija-apie-parengta-planuojamo-statyti-ir-eksploatuoti-krematoriumo-ramygalos-g-266-silagalio-k-panevezio-sen-panevezio-r-sav-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-pvsv-ataskaita-ir/