PRANEŠIMAS APIE 2022-07-14 NVSC PRIE SAM ŠIAULIŲ DEPARTAMENTE GAUTĄ NAGRINĖTI JONIŠKIO RAJONO BARIŪNŲ ŽŪB PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS PVSV ATASKAITĄ

Galioja iki

2022-08-11

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

Joniškio rajono Bariūnų ŽŪB, 157562515

Parko g. 9, Bariūnų k., Joniškio r. sav.

Telefonas 8 426 48328 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Ekostruktūra“, 304230247

Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas

Tel. +370 607 23980

Telefonas (8 46) 39 08 18

El. paštas [email protected]

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2022-07-14

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Bariūnų k., Saugėlaukio sen., Joniškio r. sav.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Joniškio rajono Bariūnų žemės ūkio bendrovės pienininkystės komplekso plėtra – didinamas pieninių galvijų skaičius nuo  876,3 iki 1123,5 SG

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-joniskio-rajono-bariunu-zemes-ukio-bendroves-pienininkystes-komplekso-pletros-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-ataskaita-ir-viesa-susirinkima/