Pranešimas apie 2022-06-14 NVSC prie SAM Klaipėdos departamente gautą nagrinėti UAB „Finegri“ planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2022-07-15

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Finegri“, į. k. 305782615,  Vilniaus g. 31, LT-01402 Vilnius, tel. +370 690 34404

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, į. k. 303211151, Vilhelmo Berbomo g. 10-201 kab., Klaipėda, tel. (8 46) 39 08 18, el. p. info@corpi.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2022 m. birželio 14 d., Nr. 1-98128

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų  nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Talko gamyklos statyba Kretainio g. 15, Klaipėdoje.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Planuojama talko gamyba. Gaminama produkcija: talko milteliai.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://corpi.lt/index.php/informacija-apie-parengta-puv-pvsv-ataskaita-talkas/