Pranešimas apie 2022-06-10 NVSC prie SAM Vilniaus departamente gautą nagrinėti UAB „Palink“ planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2022-07-11

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Palink“

įm. k. 110193723

Lentvario g. 33, Vilnius

tel. 8 5 2601700

el. p. [email protected]

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

„UAB „Aplinkos vadyba“

įm. k. 300513582

Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius

tel. 8 5 204 51 39, 8 613 22747

el. p. [email protected]

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2022-06-10

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo
dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priima NVSC Vilniaus departamentas, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ nustatyta tvarka.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Vilniaus logistikos centro pakuotės atliekų tvarkymo veikla, Jočionių g. 55, Panerių sen., Vilnius

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Planuojamos ūkinės veiklos metu bus vykdomas nepavojingųjų popieriaus ir kartono bei plastikinės (PET) ir kt. plastikinės pakuotės atliekų tvarkymas, jas rūšiuojant ir presuojant, bei perdavimas antrinių žaliavų perdirbimo įmonėms.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.aplinkosvadyba.lt/index.php/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos