Pranešimas apie 2022-06-03 NVSC prie SAM Panevėžio departamente gautą nagrinėti Panevėžio RK-2 katilinės modernizacija, adresu: Senamiesčio g. 113, Panevėžyje, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Galioja iki

2022-07-04

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

Pavadinimas: AB „Panevėžio energija“

Adresas: Senamiesčio g. 113,

35115 Panevėžys

Įmonės kodas:   147248313

Telefonas:  8 45 501005

El. p.:   [email protected]

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

Pavadinimas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas

Adresas: Vilhelmo Berbomo g. 10-201,

92221 Klaipėda

Įmonės kodas:  303211151

Telefonas: +370 602 45523,

El. p.: [email protected]

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2022-06-03

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

 

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro  2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Panevėžio RK-2 katilinės modernizacija, adresu: Senamiesčio g. 113, Panevėžys

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

 

Planuojama ūkinė veikla – 13,1 MW galios vandens šildymo katilo su kondensaciniu ekonomaizeriu, kaminu ir kitais pagalbiniais įrenginiais įrengimas Panevėžio RK-2 Senamiesčio g. 113, Panevėžyje, demontuojant

vandens šildymo katilą Nr. 4 PTVM-50.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

 ar jos santrauka

http://corpi.lt/wp-content/uploads/2022/05/Panevezio-katilines-modernizacija_PVSV_pilnas.pdf