Pranešimas apie 2022-05-05 NVSC prie SAM Telšių departamente gautą nagrinėti pataisytą „Bio wood“ Mažeikių padalinio vykdomos ir planuojamos ūkinės veiklos, adresu Piliakalnio g. 9 ir 9A, Krucių k., Mažeikių r. sav., PVSV ataskaitą

Galioja iki

2022-05-19

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Bio wood“, įm. k. 302551763, Palangos pl. 23, Vigantiškių k., tel. 8 686 74767, el.p. info@biowood.eu

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „EKOSISTEMA“, įm. k. 140016636, K. Taikos pr.119, Klaipėda, tel. (8 46) 43 04 69, el. p. simona@ekosistema.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2022 m. gegužės 5 d.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo
dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Medžio pjuvenų granulių gamyba, Piliakalnio g. 9 ir 9A, Krucių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

PŪV metu bus tęsiama PŪV teritorijoje vykdoma medžio pjuvenų granulių gamybos veikla. Esamos įrangos našumo didinti nenumatoma, naujos gamybinės įrangos įsigijimas neplanuojamas. Gamybos apimtys PŪV metu nebus didinamos. Projektinis granulių linijos gamybos pajėgumas – 5,0 t/val.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.ekosistema.lt/lt/naujienos/informacija-apie-parengta-puv-pvsv-ataskaita-mazeikiu-rajono-savivaldybeje-