Pranešimas apie 2022-04-28 NVSC prie SAM Vilniaus departamente gautą nagrinėti UAB „Mano mėsinė“ planuojamos ūkinės veiklos PVSV

Galioja iki

2022-05-30

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Mano mėsinė“

įm. k. 304417072

Ąžuolų g. 2B, Piliakalnio k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav.

tel. 864026109

el. p. vitold@caplinski.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Ekokonsultacijos“

įm. k. 300081400

J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius

tel. 852745491

el. p. info@ekokonsultacijos.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2022-04-28

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo
dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priima NVSC Vilniaus departamentas, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ nustatyta tvarka.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Šviežios mėsos perdirbimo veikla, adresu Ąžuolų g. 2b, Piliakalnio k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

UAB „Mano mėsinė“ planuoja vykdyti šviežios mėsos perdirbimo veikla (pjaustymas, nukaulinimas, malimas) be terminio apdorojimo.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/