Pranešimas apie 2022-04-19 NVSC prie SAM Vilniaus departamente gautą nagrinėti UAB „VAATC“ planuojamos ūkinės veiklos PVSV

Galioja iki

2022-05-17

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „VAATC“

įm. k. 181705485

Lvovo g. 89-75, Vilnius

tel. 852130937

el. p. info@vaatc.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „DGE Baltic Soil and Environment“

įm. k. 300085690

Smolensko g. 3, Vilnius

tel. 852644304

el. p. aki@dge.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2022-04-19

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo
dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priima NVSC Vilniaus departamentas, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ nustatyta tvarka.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Jono Kazlausko g. 1A, Vilniuje.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Didžiųjų bei pavojingų buities atliekų priėmimas ir saugojimas aikštelėje. Aikštelės pajėgumai: 2448,50 t/m nepavojingų atliekų, 92,12 t/m pavojingų atliekų.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.dge-group.lt/wp-content/uploads/2019/10/VAATC_PVSV_Kazlausko1A_2021-12-13_SANTRAUKA.pdf