exclamation

2022-01-27 nuo 19:00 iki 24:00 val. bus atliekami techniniai darbai, todėl galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Pranešimas apie 2022-01-04 NVSC prie SAM Kauno departamente gautą nagrinėti UAB „Bukonių vėjas“ planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2022-01-18

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Bukonių vėjas“

Įm. k. 305608333

Kauno g. 4–6, LT-55176 Jonava

Tel. 865762107

El. p. gytis.januska@gmail.com

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas

į. k. 303211151

V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda

Tel. 868239537

El. paštas: info@corpi.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2022-01-04 (gauta pakartotinai)

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Vienos vėjo elektrinės įrengimas ir eksploatavimas, Ručiūnų k., Kulvos sen., Jonavos r.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Planuojama įrengti 1 VE. PŪV vystymo galimybės analizuojamos žemės sklype kad. Nr. 4615/0002:68 esančiame Ručiūnų k., Jonavos r. PVSV apimtyje PŪV siūloma sanitarinės apsaugos zonos ribas formuoti pagal triukšmo sklaidos rezultatų 45 dBA izolinijas.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://corpi.lt/index.php/informacija-apie-parengta-planuojamos-ukines-veiklos-pvsv-ataskaita-ve-irengimas-ir-eksploatavimas-ruciunu-k-kulvos-sen-jonavos-r/