Pranešimas apie 2021-12-28 NVSC prie SAM Vilniaus departamente gautą nagrinėti UAB „Bio2LT“ PVSV ataskaitą

Galioja iki

2022-01-25

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Bio2LT“

įm. k. 305743135

Partizanų g. 61-806, Kaunas

tel. 868811644

el. p. [email protected]

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Aplinkos vadyba“

įm. k. 300513582

Žolyno g. 36, Vilnius

tel. 85 2639662

el. p. info@aplinkosvadyba.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2021-12-28

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo
dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priima NVSC Vilniaus departamentas, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ nustatyta tvarka.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Vandenilio ir biometano įrenginių statybos ir vandenilio iš AEI ir biometano gamyba, Sausių k., Lentvario sen., Trakų r. sav.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Vandenilio gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių ir biometano gamyba, veikloje naudojant karvių mėšlą ir bioskaidžias atliekas.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.aplinkosvadyba.lt/index.php/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos