Pranešimas apie 2021-11-29 NVSC prie SAM Vilniaus departamente gautą nagrinėti UAB „EMP Recycling“ planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2021-12-13

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „EMP Recycling“

įm. k. 124824426

Galinės g. 7, Galinė, Vilniaus r.

tel. 1806

el. p. info@emp.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Nomine Consult“

įm. k. 304493084

J. Tumo-Vaižganto g. 8-1, Vilnius

tel. +370 5 2107210

el. p. info.lt@nomineconsult.com

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2021-11-29

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo
dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priima NVSC Vilniaus departamentas, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ nustatyta tvarka.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Atliekų surinkimo, pradinio apdorojimo, paruošimo naudoti pakartotinai ir laikymo veiklos išplėtimas, adresu Savanorių pr. 174A, Vilnius.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

UAB „EMP Recycling“ planuoja vykdyti pirminį apdorojimą, kurio metu atliekos išrūšiuojamos/atskiriamos, jeigu atliekos tinkamos pakartotiniam naudojimui jos tvarkomos atitinkamai ir po to parduodamos, jei ne – laikomos iki perdavimo į įmonės perdirbimo gamyklą arba kitiems atliekų tvarkytojams

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://nomineconsult.com/wp-content/uploads/2021/12/EMP-Recycling_PVSV_03_Santrauka.pdf