Pranešimas apie 2021-11-26 NVSC prie SAM Kauno departamente gautą nagrinėti UAB „Kauno šilas“ planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2021-12-27

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Kauno šilas“ , į. k. 132039891,

Energetikų g. 32, Kaunas

Tel. 8 37 350139,

El. paštas: info@kaunosilas.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas,

į. k. 303211151,

V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda

Tel. 8 46 390818, 

El. paštas: info@corpi.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2020-11-26

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Polistireninio putplasčio gamykla, Stasio Krasausko g. 45, Žemaitkiemio k., Domeikavos sen., Kauno r. sav.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Planuojama polistireninio putplasčio gamyba 2,8715 ha ploto žemės sklype. Numatoma pagaminti polistireninio putplasčio 270000 m3/metus.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://corpi.lt/