Pranešimas apie 2021-11-17 NVSC prie SAM Marijampolės departamente gautą nagrinėti UAB „Bionalis wind“ PVSV ataskaitą

Galioja iki

2021-12-14

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Bionalis wind“, Šiltnamių g. 8, Babtai, Kauno r. sav., tel. +37061675112, El. p. julius@bionalis.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-410, Kaunas

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2021 m. lapkričio 17 d.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų  nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Vienos vėjo elektrinės Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Balčiūnų kaime statyba

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Planuojama specialiuoju planu vėjo elektrinėms išskirtoje zonoje pastatyti vieną vėjo elektrinę „Enercon E138“, kurios stiebo aukštis 131 m, rotoriaus diametras 138,3 m, instaliuota galia 4,2 MW.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-vienosvejo-

elektrines-vilkaviskio-r-sav-pilviskiu-sen-balciunu-kaime-poveikio-visuomenessveikatai-

vertinimo-ataskaita-ir-viesa-susirinkima-internetines-vaizdo-transli/