Pranešimas apie 2021-11-12 NVSC prie SAM Telšių departamente gautą nagrinėti Ūkininko Jono Živatkausko PVSV ataskaitą

Galioja iki

2021-12-10

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

Ūkininkas Jonas Živatkauskas, Naujoji g. 9, Upynos k., Telšių r. sav., tel. +370 685 81717, el. p. jonaszivatkauskas@gmail.com

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Ekostruktūra“, įm. k. 304230247, Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2021 m. lapkričio 12 d.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo
dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Pienininkystės komplekso plėtra, Naujoji g. 9 ir 1E, Upynos k., Upynos sen., Telšių r. sav.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Planuojama plėsti pieninių galvijų ūkį, kuris skirtas pienininkystei, melžiamų karvių ir prieaugio auginimui, grūdų auginimui, džiovinimui, padidinant galvijų skaičių nuo esamų 308,5 sutartinių gyvulių (toliau – SG) iki 642,43 SG. Tuo tikslu planuojama rekonstruoti esamą tvartą, jį padidinant iki 6410,3 m2, įrengti naują 6000 m3 skysto mėšlo rezervuarą ir vieną papildomą silosinę (12x50x6 m).

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-pienininkystes-komplekso-pletros-telsiu-r-sav-upynos-sen-upyna-naujoji-g-9-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-ataskaita-ir-viesa-susirinkima-internetines-vaizdo/