Pranešimas apie 2021-11-12 NVSC prie SAM Šiaulių departamente gautą nagrinėti UAB „Windfarm Akmenė One“ planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2021-12-10

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Windfarm Akmenė One“, Gedimino pr. 9, Vilnius, tel. 8 614 58636

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Nomine Consult“, į. k. 304493084, J. Tumo-Vaižganto g. 8-1, Vilnius, tel. 8 5 2107210, el. p.: info.lt@nomineconsult.com

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2021 m.  lapkričio 12 d.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

UAB „Windfarm Akmenė One“ iki 12 vėjo elektrinių parkas Akmenės r. sav., Kruopių sen., C1 ir C3 zonoje.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Planuojama ūkinė veikla - iki 12 vėjo elektrinių parkas, skirtas elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių išteklių (vėjo), statyba ir eksploatacija.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://nomineconsult.com/lt/paslaugos/aplinkosauga/