Pranešimas apie 2021-10-07 NVSC prie SAM Klaipėdos departamente gautą nagrinėti ŽŪB „Aviena ir ėriena“ planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2021-11-11

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

ŽŪB „Aviena ir ėriena“, į. k. 304720393, Ežero g. 10A, Šakių k., Kaunos r., tel. 8 699 35100, el. p. judita@avienaeriena.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „DGE Baltic Soil and Environment“į. k. 300085690,  Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 8 651 85651, el. p.  info@dge-baltic.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2021 m. spalio 7 d., Nr. 1-93278

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas.  Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų  nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

ŽŪB „Aviena ir ėriena“ fermų komplekso statyba Smilgynų g. 57, Smilgynų k., Klaipėdos r.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Planuojama ŽŪB „Aviena ir ėriena“ avių ir mėsinių galvijų auginimo ūkio plėtra, Smilgynų g. 57, Smilgynų k., Klaipėdos r.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.dge-group.lt/pranesimas-apie-parengta-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-pvsv-ataskaita/

http://www.dge-group.lt/wp-content/uploads/2019/10/Aviena-ir-Eriena_PVSV-SANTRAUKA-1.pdf