Pranešimas apie 2021-10-07 NVSC prie SAM Kauno departamente gautą nagrinėti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2021-11-08

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Įm. kodas 302536989

A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas

Tel. (8 37) 327201

El. p. rektoratas@lsmuni.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Sweco Lietuva“

Įm. kodas 301135783

Spaudos g. 6-1, Vilnius

Tel. (8 5) 262 2621

El. p. info@sweco.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2020-10-07

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

LSMU praktinio mokymo ir bandymų centro plėtra Ūkio g., Kudrėnų k., Užliedžių sen., Kauno r. sav., Kauno apskr.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Planuojamas gyvulininkystės ūkis, kuriame pagrindinės veiklos – gyvulininkystė, žemės ūkio bei gyvulininkystės produkcijos gamyba, ją susiejant su studijomis bei moksliniais tyrimais, studentų ir kitų asmenų praktiniu mokymusi,  žemės ūkio specialistų kvalifikacijos kėlimu. Komplekse planuojamų laikyti gyvulių (karvučių, buliukų, telyčaičių, žirgų, avių, ožkų) skaičius – 1036.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

https://www.sweco.lt/pranesimai/svarbus-pranesimai/lsmu-centro-pletra/