Pranešimas apie 2021-09-29 NVSC prie SAM Vilniaus departamente gautą nagrinėti UAB ,,Gelmesta“ planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2021-10-27

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB ,,Gelmesta“

įm. k. 281324460

Statybininkų g. 1, Vievis, Elektrėnų sav.

tel. +370 528 26273

el. p. donatas.jankauskas@gelmesta.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

MB „Verslo piemenys“

įm. k. 304927495

Šilėnų kel. 22, Mozūriškių k., Zujūnų sen. Vilniaus r.

tel. +370 628 88 482

el. p. verslui@poveikis.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2021-09-29
Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo
dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką
Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priima NVSC Vilniaus departamentas, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ nustatyta tvarka.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Nepavojingų atliekų bei nepavojingų statybinių atliekų perdirbimas ir jų panaudojimas, betono, gelžbetonio, metalo konstrukcijų bei polistireno gamyba, adresu Statybininkų g. 1, Statybininkų g. 1R, Statybininkų g. 1F, Statybininkų g. 1D,Vievis, Elektrėnų sav.
Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Planuojamos ūkinės veiklos metu bus tvarkomos nepavojingos statybinės atliekos, karjerų eksploatavimo atliekos, plastikų (polistireno) atliekos, popieriaus ir kartono atliekos bei medienos atliekos.

Išrūšiuotos atliekos bus laikinai sandėliuojamos – išrūšiuotų atliekų laikymo zonoje. Išrūšiuotų atliekų laikymo zonoje planuojama pastatyti 12 konteinerių, kurie užimtų apie 100 m2, paliekant saugius pravažiavimus, šis plotas yra pakankamas atliekų kiekiui laikyti. Nepavojingos atliekos periodiškai arba užsipildžius konteineriams bus perduodamos šias atliekas tvarkančioms įmonėms.

Įmonė savo veikloje naudoja ir numato naudoti šias žaliavas, siekiant gauti galutinį produktą – cementą, skaldą, smėlio žvyro mišinį, smėlį, žvirgždą, armatūrą. Kitų žaliavų, cheminių medžiagų ar preparatų (mišinių) naudojimas įmonės veikloje nenumatomas.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka https://www.poveikis.lt/newBlogPost-zCUaSi