Pranešimas apie 2021-09-28 NVSC prie SAM Kauno departamente gautą nagrinėti AB „Kauno baldai“ planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2021-10-26

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

AB „Kauno baldai“

Įm. k. 133513698

Drobės g. 66, Kaunas

Tel. +370 37 341987

El. p. info@kaunobaldai.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Ekostruktūra“

Įm. k. 304230247

Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas

Tel.: 8 607 23980

el. p.: info@ekostruktūra.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2020-09-28

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

AB „Kauno baldai“  plėtra, adresu Drobės g. 68, Kaune

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant planuojamai ūkinei veiklai – AB „Kauno baldai“ baldų gamybos plėtrai, nustatyti sanitarinę apsaugos zoną (SAZ). Plėtros metu numatoma iš esmės pertvarkyti teritoriją, nugriauti senus pastatus ir vietoje jų pastatyti modernų dviejų aukštų gamybos paskirties pastatą, įrengti naujas automobilių stovėjimo aikšteles ir vykdyti tą pačią veiklą kaip iki šiol.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-ab-kauno-baldai-pletros-adresu-drobes-g-68-kaune-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-ataskaita-ir-viesa-susirinkima-internetines-vaizdo-transliaci/