Pranešimas apie 2021-09-27 NVSC prie SAM Marijampolės departamente gautą nagrinėti UAB „Vėjo nauda“ PVSV ataskaitą

Galioja iki

2021-10-25

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Vėjo nauda“, Briedžių g. 50, Bizierių k., Šakių r. sav.,

el. p. jlauraitis3@gmail.com

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Infroplanas“, Inovacijų g. 3, Biruliškės LT-54469, Kauno r. sav., tel. +37062166746, el. p. info@infraplanas.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2021 m. rugsėjo 27 d.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų  nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Šešių vėjo elektrinių (Bridžių k., Bridžių vs., Šakių sen., Šakių r. sav. bei Jurbūdžių k., Lukšių sen., Šakių r. sav.) statybos ir eksploatacijos, poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Šiuo metu jau yra pastatytos 4 vėjo elektrinės Šakių r. sav., Šakių bei Lukšių sen., Bridžių ir Jurbūdžių k. Prie šių keturių vėjo elektrinių veiklos vystytojai yra numatę įrengti dar dvi vėjo elektrines.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

https://infraplanas.lt/informacija-apie-sesiu-vejo-elektriniu-bridziu-k-bridziu-vs-sakiu-sen-sakiu-r-sav-bei-jurbudziu-k-luksiu-sen-sakiu-r-sav-statybos-ir-eksploatacijos-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertin/