Pranešimas apie 2021-09-21 NVSC prie SAM Marijampolės departamente gautą nagrinėti UAB „Vamėsa“ PVSV ataskaitą

Galioja iki

2021-10-18

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Vamėsa“, Čečetų k. 7, Čečetai, Kazlų Rūdos sav., +37060937780, el. paštas info@vamesa.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Aplinkos vadyba“, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, tel. +37061322747, el. p. info@aplinkosvadyba.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2021 m. rugsėjo 21 d.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų  nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Mėsos perdirbimo įmonės eksploatavimas, Čečetų k. 7, Čečetai, Kazlų Rūdos sav.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

UAB „Vamėsa“ specializuojasi kiaulienos mėsos išpjaustyme ir rinkai tiekia šviežią, atvėsintą ar šaldytą kiaulienos produkciją. Mėsa neapdorojama prieskoniais, druska ir kt. Pagal esamus išpjaustymo linijos parametrus, sandėliavimo patalpų plotą, darbuotojų skaičių, esamas įmonės pajėgumas – 11000 t/m. išpjaustytos kiaulienos. Ateityje pajėgumo didinti neplanuojama.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.aplinkosvadyba.lt/index.php/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos