Pranešimas apie 2021-09-20 NVSC prie SAM Marijampolės departamente gautą nagrinėti UAB „Valnanera" PVSV ataskaitą

Galioja iki

2021-10-18

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Valnanera“, Rausvės g. 26, Ramoniškiai, Vilkaviškio r. sav., +37061587110, el. paštas i.valuckiene@gmail.com.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas, tel. +37060723980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-410, Kaunas.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2021 m. rugsėjo 20 d.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų  nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Keturių vėjo elektrinių (iš šešių) Vilkaviškio r. sav., Pilviškių sen., Kalvų ir Balčiūnų kaimuose statyba ir eksploatavimas

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Planuojama neužstatytoje, specialiuoju planu vėjo elektrinėms išskirtoje zonoje pastatyti keturias (I var.) vieno tipo Enercon E66 arba Enercon E70 vėjo elektrines. VE stiebų aukščiai būtų 80 m arba 85 m, atsižvelgiant kokį variantą pasiūlys gamintojas. Bendras konstrukcijos aukštis iki 120,5 m, rotorius iki 71 m nominali instaliuota vienos vėjo elektrinės galia siektų iki 2,3 MW, bendra keturių elektrinių galia sudarytų iki 9,2 MW.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-keturiuvejo-

elektriniu-is-sesiu-vilkaviskio-r-sav-pilviskiu-sen-kalvu-ir-balciunu-kaimuose-poveikiovisuomenes-

sveikatai-vertinimo-ataskaita-ir-viesa-susirinkima-int/