Pranešimas apie 2021-09-17 NVSC prie SAM Kauno departamente gautą nagrinėti UAB „Geras baldų fabrikas“ planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2021-10-15

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Geras baldų fabrikas“, į. k. 304458304,

Fredos g. 2, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.

Tel. 8 614 77 577,

El. paštas: info1@freda.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

MB „Verslo piemenys“, į. k. 304927495,

Šilėnų kel. 22, Mozūriškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav.

Tel.: 8 628 88482,

el. p.: verslui@poveikis.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2021-09-17

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Gamybos ir sandėliavimo paskirties pastato Veterinarų g. 32, 34, 34A ir 34B, Biruliškių k. Karmėlavos sen., Kauno r., statyba ir eksploatavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Baldų gamybos ir sandėliavimo pastate bus vykdoma kietų korpusinių baldų gamyba.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

https://www.poveikis.lt/newBlogPost-page_YwhFlgw1DYW4O6bf8wC-_