Pranešimas apie 2021-09-13 NVSC prie SAM Šiaulių departamente gautą nagrinėti ūkininko Liudviko Janušausko galvijų ūkio plėtros, Laiškalnio k., Šaukėnų sen., Kelmės r. sav., PVSV ataskaitą

Galioja iki

2021-10-11

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

Ūkininkas Liudvikas Janušauskas, Ūkininko pažymėjimo Nr. 0125782, Laiškalnio k. 1, Šaukėnų sen., Kelmės r. sav., tel. 8 686 88 913, el. paštas: liudvikas.janušauska.lj@gmail.com

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

MB „Statybinis aukštis“, juridinio asmens kodas 305342078, Vytauto g. 156-7, Šiauliai, tel. 8 601 88978, el. paštas: vozbutedaiva@gmail.com

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2021 m. rugsėjo 13 d.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Ūkininko Liudviko Janušausko galvijų ūkio plėtra, Laiškalnio k., Šaukėnų sen., Kelmės r. sav.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Numatoma modernizuoti ir išplėsti pienininkystės ūkį. Planuojama ūkinė veikla (PŪV) numatoma gretimame sklype pastatant naują pienininkystės kompleksą, pritaikant jį 530 pieninių karvių laikymui.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

 http://www.ppbaltic.lt