Pranešimas apie 2021-09-09 NVSC prie SAM Telšių departamente gautą nagrinėti UAB „VEVP“ PVSV ataskaitą

Galioja iki

2021-09-23

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „VEVP“, įm. k. 302325725, Mokslininkų g. 6A, 08412 Vilnius, tel. 8 655 12801 el. p. vevp.info@gmail.com

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „ARCHSTUDIJA“, įm. k. 300056347, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. 8 680 52539, el. p. info@archstudija.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2021 m. rugsėjo 9 d.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo
dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Elektros energijos gamyba, Birikų k., Gintaučių k., Degaičių k., Medinių k., Jonaičių k., Degaičių sen., Telšių r. sav.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Numatoma statyti ir eksploatuoti iki 11  vėjo elektrinių, kurių vienos galia iki 5,7 MW.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

 http://archstudija.lt/lt