Pranešimas apie 2021-09-07 NVSC prie SAM Kauno departamente gautą nagrinėti UAB „Betono centras“ planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2021-10-05

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Betono centras“

Įm. k. 123018186

Žarijų g. 6A, Vilnius

Tel. +37052600269

El. p. vilnius@betonocentras.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Aplinkos vadyba“

Įm. k. 300513582

Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius

Tel. +37064035061

El. p. info@aplinkosvadyba.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2020-09-07

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Prekinio betono gamyba,

Raudondvario pl. 157, Kaunas

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Įmonė UAB ,,Betono centras“ ūkinės veiklos teritorijoje, adresu Raudondvario pl. 157, Kaunas, vykdo prekinio betono gamybą.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.aplinkosvadyba.lt/index.php/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos/293-nformacija-apie-parengta-prekinio-betono-gamybos-veiklos-raudondvario-pl-157-kaunas-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-ataskaita