Pranešimas apie 2021-09-03 NVSC prie SAM Marijampolės departamente gautą nagrinėti UAB „Venka“ PVSV ataskaitą

Galioja iki

2021-10-01

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Venka“, Vilkaviškio g. 31, Mažučiai, Vilkaviškio r. sav., +37068796215, el. paštas venckuukis@gmail.com.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-410, Kaunas.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2021 m. rugsėjo 3 d.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų  nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Keturių vėjo jėgainių Vilkaviškio r. sav., Kybartų sen.,

Keturkaimio kaime statyba ir eksploatavimas

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Planuojama pastatyti keturias vieno tipo Enercon E66 vėjo elektrines. VE stiebo aukštis siektų iki 65 metrų, bendras konstrukcijos aukštis iki 100 m, rotorius iki 70 m nominali instaliuota vienos vėjo elektrinės galia siektų iki 1,8 MW, bendra visų keturių elektrinių galia iki 7,2 MW.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

https://www.ekostruktura.lt/uncategorized/informacija-apie-parengta-keturiu-vejo-jegainiuvilkaviskio-

r-sav-kybartu-sen-keturkaimio-kaime-statybos-ir-eksploatavimo-poveikiovisuomenes-

sveikatai-vertinimo-ataskaita-ir-viesa-susirinkima-i/