Pranešimas apie 2021-09-02 NVSC prie SAM Alytaus departamente pakartotinai gautą nagrinėti UAB Gilmera“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Galioja iki

2021-09-16

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Gilmera“

Kodas 304033431

Pievų g. 3, LT-62175 Alytus

Tel. 8 622 03 179

El. p. info@gilmera.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Ekostruktūra“

Kodas 304230247

Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas

Tel. 8 607 23 980

El. p. info@ekostruktura.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2021-09-02

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamentas.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Statybinių atliekų (betono, asfaltbetonio) atvežimas, trupinimas, sandėliavimas, išvežimas ir asfaltbetonio perdirbimas ir gamyba adresu Fortų g. 2, Alytuje

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Planuojama veikla apims asfaltbetonio gamybą apie 30000 tonų per metus arba apie 215 tonų per parą bei produkciją iš atliekų, kurią sudarys smulkintas betonas (frakcija iki 80 mm) 7000 tonų per metus, trupintas asfaltbetonis (frakcija nuo 11 iki 16 mm) apie 3000 tonų per metus.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-uab-gilmera-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-ataskaita-ir-viesa-susirinkima-internetines-vaizdo-transliacijos-budu/