Pranešimas apie 2021-07-16 NVSC prie SAM Kauno departamente gautą nagrinėti UAB „Judruolis“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Galioja iki

2021-08-13

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Judruolis“ , į. k. 305604662,

Kauno g. 4-6, Jonava

Tel. 8 657 62107,

El. paštas: gytis.januska@gmail.com

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas,

į. k. 303211151,

V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda

Tel. 8 46 390818, 

El. paštas: info@corpi.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2020-07-16

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Vienos vėjo elektrinės įrengimas ir eksploatavimas, Petrašiūnų k., Bukonių sen., Jonavos r.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Vienos vėjo elektrinės įrengimas ir eksploatavimas.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://corpi.lt/