Pranešimas apie 2021-07-15 NVSC prie SAM Šiaulių departamente gautą nagrinėti UAB „Vėjas LT“ PŪV 4 vėjo elektrinių statybos ir eksploatacijos papildyta PVSV ataskaitą

Galioja iki

2021-08-12

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Vėjas LT“, Jogailos g. 4, Vilnius, tel. (8 687) 21720, el. paštas: kelme@e-energija.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Ekosistema“ (įmonės kodas 140016636), Taikos pr.119, Klaipėda, (8 46)43 04 63, tel./faks.: (846)430469, el. p.: info@ekosistema.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2021 m. liepos 15  d.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ nustatyta tvarka.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

4 vėjo elektrinių statyba ir eksploatacija, žemės sklype Pliuškaičių k., Kelmės  r.  sav.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Elektros energijos gamyba ir perdavimas.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.ekosistema.lt/lt/naujienos/informacija-apie-nukelta-puv-pvsv-ataskaitos-kelmes-r-sav-susirinkimo-laika