Pranešimas apie 2021-07-02 NVSC prie SAM Klaipėdos departamente gautą nagrinėti UAB „M&T Energy“ vienos vėjo elektrinės rekonstrukcijos ir eksploatacijos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Galioja iki

2021-08-02

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „M&T Energy“, į. k. 302468029, Dvaro g. 4B, Leliūnų k., Kretingos r. sav., tel. 8 659 13 566, el. p. mindaugas@inzinerijalt.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB ,,Ekosistema“, į. k. 140016636, Taikos pr.119, Klaipėda, tel. (8 46) 43 04 63, el. p.  neda@ekosistema.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2021 m. liepos 2 d., Nr. 1-63180

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų  nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Vienos vėjo elektrinės rekonstrukcija ir eksploatacija, Skuodo r. sav., Mosėdžio sen., Baksčių k. 14.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Sklype eksploatuojama 250 kW galios vėjo elektrinė (bokšto aukštis 40 m, sparnuotės diametras – 29,7 m), kurią numatoma demontuoti ir vietoj jos įrengti naujesnę vėjo elektrinę, kurios galia sieks iki 1,8 MW, sparnuotės diametras iki 70 m, bokšto aukštis iki 85 m.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.ekosistema.lt/lt/naujienos/informacija--apie-parengta-planuojamos-ukines-veiklos--poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-ataskaita