Pranešimas apie 2021-06-20 NVSC prie SAM Tauragės departamente gautą nagrinėti UAB „Vėjas visiems“ PVSV ataskaitą

Galioja iki

2022-07-20

Informacija apie NVSC prie SAM Tauragės departamente gautą 3 vėjo elektrinių statyba ir eksploatacija Jurbarko r. sav., Eržvilko sen., Lendrynės ir Openiškės k. (kad. Nr. 9407/0002:69, 9407/0002:19 ir 9407/0002:182) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

Uždaroji akcinė bendrovė „Vėjas visiems“

Kalvarijų g. 166A-4, Vilnius

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

Uždaroji akcinė bendrovė „Ekosistema“

Taikos pr.119, Klaipėda

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2022-06-20 Nr. 1-99472

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro  2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

3 vėjo elektrinių statyba ir eksploatacija Jurbarko r. sav., Eržvilko sen., Lendrynės ir Openiškės k. (kad.

Nr. 9407/0002:69, 9407/0002:19 ir 9407/0002:182)

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Planuojamos ūkinės veiklos metu planuojama pastatyti tris vėjo elektrines, kurių kiekvienos galia iki 6,6 MW, sparnuotės diametras iki 170 m. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.ekosistema.lt/lt/naujienos/informacija-apie-parengta-puv-pav-ataskaita-jurbarko-rajono-savivaldybeje