Pranešimas apie 2021-03-29 NVSC prie SAM Kauno departamente pakartotinai gautą nagrinėti UAB „AT Recycling“ planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2021-04-13

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „AT Recycling“ , į. k. 304835794,

R. Kalantos g. 32, Kaunas

Tel. 8 618 65369,

El. paštas: andzej.v@gmail.com

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

MB „Ekuvos projektai“, įm. k. 303127575,

Liepų g. 64a-428, Klaipėda,

Tel. 8 615 12367, 

El. paštas: ekuvosprojektai@gmail.com

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2021-03-29 (gauta pakartotinai)

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas,

R. Kalantos g. 32, Kaunas

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Numatomas pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas, kuris apima antrinių žaliavų (popieriaus, stiklo, plastiko) elektros ir elektroninės įrangos bei netauriųjų metalų (juodųjų ir spalvotųjų) laužo surinkimą ir apdorojimą bei baterijų ir akumuliatorių surinkimą ir laikymą.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.ekuvosprojektai.lt/Vie-inimas/