Pranešimas apie 2021-03-24 NVSC prie SAM Panevėžio departamente gautą nagrinėti planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2021-04-22

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

Pavadinimas: UAB „Betono centras“

Adresas: Žarijų g. 6A, Vilnius

Įmonės kodas: 123018186

Telefonas: +370 5 2600269

El. p.: vilnius@betonocentras.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

Pavadinimas: UAB „Aplinkos vadyba“

Adresas: Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius

Įmonės kodas: 300513582

Telefonas: 8 5 204 51 39, 8 613 22747

El. p.: info@aplinkosvadyba.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2021-03-24

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

 

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro  2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

 

Betono gamybos veiklos plėtra, S. Kerbedžio g. 52A, Panevėžys.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

 

Šiuo metu įmonė UAB ,,Betono centras“ veiklos teritorijoje, adresu S. Kerbedžio g. 52A, Panevėžys, vykdo betono gamybą. Planuojama didinti gamybos pajėgumus nuo 40000 m3 iki 60000 m3 per metus.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

 ar jos santrauka

 

 

http://www.aplinkosvadyba.lt/index.php/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos/282-informacija-apie-betono-gamybos-veiklos-pletros-s-kerbedzio-g-52a-panevezys-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-ataskaita