Pranešimas apie 2021-03-23 NVSC prie SAM Panevėžio departamente gautą nagrinėti planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2021-04-21

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras,

kodas 300127004   

Beržų g. 3, 36237 Panevėžys

Tel.: (8 45) 432 199

El. paštas: info@pratc.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Ekokonsultacijos“ (licencijos Nr. VSL-308)

Adresas: J. Kubiliaus g. 6-5, 08234, Vilnius

Tel.: (8 5) 274 54 91,

 el. paštas: info@ekokonsultacijos.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2021-03-23

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

 

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro  2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

 

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės eksploatavimas.

Kėdainių g. 13 ir Kėdainių g. 15, Panevėžys

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

 

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras  planuoja sklypuose, adresais Kėdainių g. 13 ir Kėdainių g. 15, Panevėžys, įrengti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę (toliau - DGASA). Šioje aikštelėje iš gyventojų bus priimamos įvairios buityje susidarančios pavojingosios ir nepavojingosios atliekos. Esant poreikiui DGASA bus vykdomas didelių gabaritų atliekų rankinis ardymas, atskiriant sudedamąsias dalis. Taip pat DGASA bus įrengtas mainų punktas.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

 ar jos santrauka

 

 

 http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/