Pranešimas apie 2021-03-16 NVSC prie SAM Tauragės departamente gautą nagrinėti UAB „Gonas“ PVSV ataskaitą

Galioja iki

2021-04-12

Informacija apie NVSC prie SAM Tauragės departamente gautą UAB „Gonas“ žuvininkystės produktų gamyba/perdirbimas adresu Ližių g. 1, Ližių k., Tauragės r. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

Uždaroji akcinė bendrovė „Gonas“

Ližių g. 1, Ližių k., Tauragės r. sav.,

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

Uždaroji akcinė bendrovė „Ekokonsultacijos“

J. Kubiliaus g. 6-5, 08234, Vilnius

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2021-03-16 Nr. 1-29910

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro  2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Žuvininkystės produktų gamyba/perdirbimas adresu Ližių g. 1, Ližių k., Tauragės r. sav.,

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Įmonė pradėjo žuvininkystės produktų gamybos/perdirbimo veiklą 2019 m. Per metus įmonė perdirbo 482 t žaliavos, įskaitant 135 t – šviežios žuvies ir 347 t – šaldytos bei pagaminto 482 t produkcijos (šaldytų ir šviežių žuvies produktų) bei 19,63 t – ŠGP.

Planuojama pilnai išnaudoti įdiegtos gamybos įrangos pajėgumus ir gaminti iki 10 t/d.d. žuvininkystės produktų, t.y. iki 3650 t/m. Darbas bus vykdomas iki 7 dienų per savaitę nuo 7 iki 19 val./d.d. Pakrovimo/iškrovimo darbai bus vykdomi tik darbo dienomis.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/