Pranešimas apie 2021-03-09 NVSC prie SAM Kauno departamente gautą nagrinėti UAB „Geros dalys“ planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2021-04-08

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Geros dalys“ , į. k. 305638846,

Didvyrių g. 1B, Didvyrių k., Raudondvario sen., Kauno r. sav.

Tel. 8 614 01005,

El. paštas: mindaugaskilinskas@gmail.com

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Infraplanas“, įm. k. 160421745,

K. Donelaičio g. 55-2, Kaunas,

Tel. 8 37 407548, 

El. paštas: info@infraplanas.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2020-03-09

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veikla.

Didvyrių g. 1B, Didvyrių k., Raudondvario sen., Kauno r. sav.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimas, demontavimas ir tinkamų dalių realizavimas pakartotiniam naudojimui.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

https://infraplanas.lt/informacija-apie-parengta-uab-geros-dalys-planuojamos-eksploatuoti-netinkamu-autotransporto-priemoniu-ardymo-veiklos-didvyriu-g-1b-didvyriai-lt-54113-kauno-r-sav-visuomenes-sveikatai-vertinim/