Pranešimas apie 2021-01-11 NVSC prie SAM Kauno departamente gautą nagrinėti VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2021-02-08

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras

Įm. k. 300092998

Pramonės pr. 4A, Kaunas,

Tel. 8 37 311267,

El. paštas: info@kaunoratc.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Nomine Consult“,

Įm. k. 304493084,

 J. Tumo-Vaižganto g. 8-1, Vilnius

Tel. 8 5 2107210, 

El. paštas: info@infraplanas.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2021-01-11

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Lapių regioninis sąvartynas

Sąvartos g. 1, Lepšiškių k., Lapių sen., Kauno r.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Lapių regioninis sąvartynas, įskaitant ir didelių gabaritų bei kitų atliekų apdorojimo ir laikino saugojimo aikštelių veiklą

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://nomineconsult.com/lt/paslaugos/aplinkosauga/