Pranešimas apie 2021-01-06 NVSC prie SAM Kauno departamente gautą nagrinėti UAB UAB „ERELITA FURNITURE“ planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2021-01-20

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „ERELITA FURNITURE“

įm. k. 302556194

Kauno g. 4, Ežerėlis, Kauno r. sav.

Tel./faks.: (8 37) 53 42 69

El. p.: erika@erelita.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Ekosistema“,

įm. k. 140016636

Taikos pr.119, Klaipėda

Tel.: (8 46) 430463

El. p.: simona@ekosistema.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2021-01-06 (gauta pakartotinai)

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Baldų gamyba ir gamybinio pastato patalpų perplanavimas; Kauno g. 2C, Ežerėlis, LT-53395 Kauno r. sav.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Iš medienos ir jos plokščių gaminamos atraminės baldų konstrukcijos, jos suklijuojamos ir sujungiamos, suformuojama minkštoji dalis ir baldai aptraukiami tekstile. Gamyboje susidarančios dulkės sutraukiamos nutraukimo sistema ir panaudojamos kurui 0,5 MW katilinėje. Nekeičiant gamybos apimčių numatoma gamybiniame pastate perplanuoti administracines ir buitines patalpas, sutvarkyti pastato fasadą. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.ekosistema.lt/lt/naujienos/informacija-apie-parengta-puv-pvsv-ataskaita-kauno-rajono-savivaldybeje