Pranešimas apie 2020-09-16 NVSC prie SAM Vilniaus departamente gautą nagrinėti UAB „Templari“ PVSV ataskaitą

Galioja iki

2020-10-14

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Templari“

įm. k. 302703114

Verslininkų g. 13, Juodelių k., Širvintų r.

tel. +37038247588

el. p. info@templari.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Aplinkos vadyba“

įm. k. 300513582

Subačiaus g. 23, Vilnius

tel. +37052045139

el. p. info@aplinkosvadyba.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2020-09-16

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo
dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priima NVSC Vilniaus departamentas, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ nustatyta tvarka.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Baldų gamybos veiklos plėtra, Verslininkų g. 13, Juodelių k., Širvintų r. sav.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

UAB „Templari“ planuoja didinti baldų gamybos pajėgumus, keičiant technologinę įrangą ir statant naujus pastatus.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

https://www.aplinkosvadyba.lt/index.php/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos/264-informacija-apie-baldu-gamybos-veiklos-pletros-verslinink-g-13-juodeli-k-irvint-sen-irvint-r-sav-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-ataskaita