Pranešimas apie 2020-09-15 NVSC prie SAM Vilniaus departamente gautą nagrinėti UAB „Žvyro karjerai“ PVSV ataskaitą

Galioja iki

2020-10-01

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Žvyro karjerai“

įm. k. 111646297

Plačioji g. 31, Senųjų Trakų k., Trakų r.

tel. +37052859400

el. p. eglute.survilaite@zvyras.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „DGE Baltic Soil and Enviroment“

įm. k. 300085690

Smolensko g. 3, Vilnius

tel. +37052644304

el. p. info@dge.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2020-09-15

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo
dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priima NVSC Vilniaus departamentas, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ nustatyta tvarka.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Nepavojingų statybinių atliekų perdirbimas, Plačioji g. 27, Senųjų Trakų k., Trakų r.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

UAB „Žvyro karjerai“ planuoja vykdyti nepavojingų statybinių ir griovimo atliekų (betono, plytų, akmenų ir kitų statybinių atliekų) tvarkymo veiklą, kurios metu gamins įvairių frakcijų skaldą

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.dge-group.lt/pranesimas-apie-parengta-uab-zvyro-karjerai-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-pvsv-ataskaita/